Overheid

Door samenwerking pakken wij de toekomst

De structurele tekorten aan gekwalificeerde technische talenten zijn een bedreiging voor een goede economische performance en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Om deze dreiging af te wenden is een integrale aanpak van onderwijs, ondernemers en overheid nodig. Techniek=Troef speelt in Noordoost Brabant hierin een belangrijke rol. Wij zijn de regionale “verkeersleider” die landelijke, provinciale en regionale activiteiten laat landen in de regio, coördineert, regisseert en aansluit op de regionale clusters en het arbeidsmarktbeleid.

Welke activiteiten, projecten, netwerken en andere initiatieven zijn er allemaal? Welke resultaten zijn er in voorgaande jaren geweest? Waar is extra stimulering en activering noodzakelijk?


Vragenloket

Techniek=Troef heeft een sterk netwerk waarin de kennismakelaar Technologie & Innovatie een belangrijke makel- en schakelrol vervuld. Heeft u vragen over het onderwijs, wat u als bedrijf zou kunnen doen of ziet u door de bomen het bos niet meer van de activiteiten, neem dan contact op met Henny Knechten de kennismakelaar Technologie & Innovatie Henny@techniekistroef.nl