Disclaimer

Verantwoording/aansprakelijkheid
Deze website is met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

Techniek=Troef is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Techniek=Troef is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Privacy
Techniek=Troef slaat geen privé gegevens of wachtwoorden op en gebruikt geen persoonsgegevens, anders dan de persoonsgegevens die u zelf invult op de website. Het gebruik van de website is anoniem. Door u zelf verstrekte persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor het (incidenteel) versturen van informatieve nieuwsbrieven. De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Veranderingen
Deze disclaimer is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze disclaimer te raadplegen.