Handige links

Techniekscan

Wilt u weten waar u als basisschool staat op het gebied van techniekonderwijs? Doe de TechniekScan op: www.techniektalent.nu. Een handzame online test die inzicht geeft in de stand van het techniekonderwijs op uw school.

Gratis projecten

Zowel landelijke als regionale projecten, tips en tricks. De beste (kostenloze) projecten vindt u via TechFinder. TechFinder biedt een totaaloverzicht van activiteiten en materialen binnen het domein van wetenschap en techniek voor kinderen en jongeren.

En we gaan door!

Techniek=Troef heeft vanuit de Provincie subsidie ontvangen voor techniekstimulering. Techniek=Troef is nu officieel geïntegreerd binnen het arbeidsmarktbeleid van AgriFood Capital Werkt! evenals het techniekpromotie platform TechXperience.

Wie zijn wij?

Vijf bestuursleden van Techniek=Troef nemen zitting in de stuurgroep Technologie & Innovatie onder leiding van voorzitter Willem Poen en in gezamenlijkheid worden de lijnen van de toekomst uitgezet. De stuurgroep wordt breed vertegenwoordigd.