Wetenschap & Techniek

Het thema-aanbod Wetenschap & Techniek bestaat uit 3 inspirerende, actieve netwerkbijeenkomsten waardoor leerkrachten aan het denken gezet en uitgedaagd worden om anders te kijken naar hun dagelijkse praktijk. Met deze bijeenkomsten willen we bewerkstelligen dat mensen geïnspireerd worden door elkaar en door het aanbod. Iedere bijeenkomst bevat inhouden die direct vertaald kunnen worden naar de eigen praktijk en aanpak in de school. De themabijeenkomsten zijn informatief, illustratief en uitdagend. Maar… de inzet en openheid van de deelnemers tijdens de bijeenkomst en de praktijk bepaalt het succes en de opbrengst!   

Doelgroep
Techniekcoördinatoren, leerkrachten en maar ook directie en middenmanagement van de school 

Groepsgrootte
Ca 25 deelnemers per keer. De deelnemers zijn afkomstig van verschillende scholen. Per school adviseren we 2 of meer deelnemers te laten participeren in verband met realisatie van de vertaalslag in de school. 

Bijeenkomsten:

A. Een rijke, uitdagende leeromgeving

Wat hebben kinderen én leerkrachten nodig om uitgenodigd te worden tot onderzoeken en  ontdekken? Natuurlijk is het prachtig om rijk ingerichte techniekhoeken en materialen te hebben, maar tijdens deze themabijeenkomst willen we je vooral bewust maken van de mogelijkheden van techniek in je dagelijkse speel- en werkomgeving. De bijeenkomst start met een praktische powerpointpresentatie vol voorbeelden, handvatten en eyeopeners. Daarna gaan we met aan de slag en op zoek naar mogelijkheden en kansen.

B. Ondernemingszin (h)erkennen

 Ruimte maken voor zelfsturing, creativiteit en talentontwikkeling bij kinderen klinkt geweldig, maar hoe geef je dat handen en voeten in je praktijk? Tijdens deze themabijeenkomst gaan we dieper in op de fasen van zelfsturing (willen, keuzes maken, strategieën en afstand kunnen nemen). Wat betekent dat voor jou als leerkracht, wat betekent dat voor je aanbod en inrichting en wat betekent dat voor je kinderen? Aan de hand van korte stukjes theorie, uitdagende opdrachten en veel interactie met elkaar, verkennen we de mogelijkheden voor onderzoekende, ontdekkende kinderen binnen het domein wetenschap en techniek. 

C. Jij maakt het verschil

Een rijke leeromgeving, mooie materialen, ondernemende kinderen… prachtig, maar goed onderwijs valt of staat bij de leerkracht. Bij jou dus! In deze themabijeenkomst staan we stil bij je rol als leerkracht. Hoe zet je kinderen op het spoor van ontdekken en onderzoeken? Hoe geef je actiestimulerende, denkstimulerende of communicatiestimulerende impulsen?Ben je gevoelig voor de beleving van kinderen en weet je hierbij aan te sluiten? 
Tijdens deze themabijeenkomst worden zeer afwisselende werkvormen gehanteerd als spiegel op je eigen handelen binnen het domein Wetenschap en Techniek. En je krijgt volop handvatten om écht het verschil te kunnen maken.

Aanmelden

Het aanmelden kan via onze online aanmeldmodule. Deze is te vinden via deze link of een keuze voor het submenu Online aanmelden bovenin.