14 juni 2012

Staten eens over economische koers Brabant

Brabant gaat zich vooral profileren met innovatieve producten die goed zijn voor mens, natuur en economie. Hoe de provincie dat gaat waarmaken staat in het Economisch Programma Brabant 2020 dat de Staten hebben vastgesteld. Bij de uitvoering van het economisch programma zullen Gedeputeerde Staten de Staten betrekken bij het uitvoeringsprogramma.

In het economisch programma wordt enerzijds ingezet op het in orde houden van de basis en anderzijds worden de ambities op het gebied van de economische topsectoren verbonden met maatschappelijke opgaven. De nieuwe koers is ontstaan in nauw overleg met vele partners in het onderwijs en het bedrijfsleven. Ook zijn er vele dwarsverbanden met regionale, nationale en internationale plannen en projecten, met name in Europa. Soms zal de provincie mee-investeren, maar dan wel met de bedoeling dit geld terug te verdienen.

Partijen bij elkaar brengen en samen nieuwe ontwikkelingen op gang brengen; dat is de nieuwe rol van de provincie. Hiervoor heeft de provincie 52,6 miljoen euro beschikbaar. De provincie kiest voor een dynamische innovatieve rol in de samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid: die van verbinden, initiëren en faciliteren.


terug naar overzicht


Delen