Juni 2016 - Recente ontwikkelingen

De afgelopen jaren heeft Techniek=Troef vanuit de Provincie subsidie ontvangen voor techniekstimulering. Deze vorm is per 30 juni 2016 officieel beëindigd maar zal geïntegreerd worden in het brede arbeidsmarktbeleid. Dat is voor onze regio AgriFood Capital Werkt!. Op 10 juni jl. heeft de Provinciale Staten het uitvoeringsprogramma ‘Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019’ vastgesteld. Het is nu wachten op een officiële handtekening.

“Er is sprake is van een trend waarbij techniek en maatschappij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Techniek is daarmee een belangrijke component in bijna alle beroepen. Het is van belang dat de beroepsbevolking hierop is voorbereid. De verandering van vaardigheden en competenties zal ons hele leven aan de orde blijven. Het (V)MBO onderwijs verdient hierin extra aandacht”. Hierin ontbreekt de techniekpromotie binnen het Primair Onderwijs. Onbegrijpelijk. Op dit moment zijn onderhandelingen gaande om andere middelen te genereren, die specifiek voor Primair Onderwijs ingezet worden. Het WTE programma loopt overigens gewoon door!

Onderzoek

 Op dit moment is er een onderzoek in samenwerking met Avans hogeschool gestart. Er wordt gekeken naar wat de arbeidsmarkt aan competenties nodig heeft om de 4e industriële revolutie (robotisering en digitalisering) aan te kunnen. De resultaten hiervan zullen de basis vormen van het beleidsplan 2017-2020 van de stuurgroep Technologie & Innovatie binnen AgriFood Capital Werkt! en daarmee dus ook voor Techniek=Troef.

Stuurgroep Technologie & Innovatie

Onder leiding van voorzitter Willem Poen zal de stuurgroep Technologie & Innovatie de lijnen daarna uitzetten. Van ons bestuur zijn de volgende heren lid geworden van deze stuurgroep:

Willie Stevens, Fioretti college
Roderick van Heerbeek, Van den Broek beveiliging
Edwin Brussen, ROC de Leijgraaf
Kees van Geffen, wethouder Oss
Robert Eijkemans, ondernemers Veghel

Na 15 jaar voorzitterschap heeft Willy Timmers op gepaste wijze afscheid genomen. Het programmamanagement is komen te vervallen en we danken Ger de Bruin voor zijn tomeloze inzet en passie voor techniek!

Ondertekening Arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt!

Op 30 juni 2016 zal het arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 door Kees van Geffen, ons bestuurslid, officieel worden overhandigd aan Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering van de Provincie Nood-Brabant.

Vragenloket

Techniek=Troef heeft een sterk netwerk waarin de kennismakelaar Technologie & Innovatie een belangrijke makel- en schakelrol vervuld. Heeft u vragen over het onderwijs, wat u als bedrijf zou kunnen doen of ziet u door de bomen het bos niet meer van de activiteiten, neem dan contact op met Henny Knechten de kennismakelaar Technologie & Innovatie Henny@techniekistroef.nl  

Voor het laatste nieuws
Volg ons op twitter  @techniekistroef 

Fijne zomervakantie en wordt vervolgdDelen