September 2016

De afgelopen jaren heeft Techniek=Troef vanuit de Provincie subsidie ontvangen voor techniekstimulering. Deze vorm is per 30 juni 2016 officieel beëindigd maar Techniek=Troef zal geïntegreerd worden in het brede arbeidsmarktbeleid. Dat is voor onze regio AgriFood Capital Werkt!. Op 10 juni jl. heeft de Provinciale Staten het uitvoeringsprogramma ‘Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019’ vastgesteld. Het is nu wachten op een officiële handtekening. Echter dit wordt pas medio november verwacht.

“Er is sprake is van een trend waarbij techniek en maatschappij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Techniek is daarmee een belangrijke component in bijna alle beroepen. Het is van belang dat de beroepsbevolking hierop is voorbereid. De verandering van vaardigheden en competenties zal ons hele leven aan de orde blijven. Het (V)MBO onderwijs verdient hierin extra aandacht.” Hierin ontbreekt de techniekpromotie binnen het Primair Onderwijs. Onbegrijpelijk. Op dit moment zijn onderhandelingen gaande om andere middelen te genereren, die specifiek voor Primair Onderwijs ingezet worden. Het WTE programma loopt overigens gewoon door!

Onderzoek

Op dit moment is er een onderzoek in samenwerking met Avans hogeschool gestart. Er wordt gekeken naar wat de arbeidsmarkt aan competenties nodig heeft om de 4e industriële revolutie (robotisering en digitalisering) aan te kunnen. De resultaten hiervan zullen de basis vormen van het beleidsplan 2017-2020 van de stuurgroep Technologie & Innovatie binnen AgriFood Capital Werkt! en daarmee dus ook voor Techniek=Troef.

Stuurgroep Technologie & Innovatie

Onder leiding van voorzitter Willem Poen zal de stuurgroep Technologie & Innovatie de lijnen daarna uitzetten. Van ons bestuur zijn de volgende heren lid geworden van deze stuurgroep

Willie Stevens, Fioretti college
Roderick van Heerbeek, Van den Broek beveiliging
Edwin Brussen, ROC de Leijgraaf
Kees van Geffen, wethouder Oss
Robert Eijkemans, ondernemers Veghel

Vragenloket

Techniek=Troef heeft een sterk netwerk waarin de kennismakelaar Technologie & Innovatie een belangrijke makel- en schakelrol vervuld. Heeft u vragen over het onderwijs, wat u als bedrijf zou kunnen doen of ziet u door de bomen het bos niet meer van de activiteiten, neem dan contact op met Henny Knechten de kennismakelaar Technologie & Innovatie Henny@techniekistroef.nl

Twitter

Volg ons ook op twitter @techniekistroefDelen